Ochrona danych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH ROTHO Group

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy zatem dane osobowe użytkownika wyłącznie w oparciu o regulacje prawne i z zachowaniem właściwych przepisów z zakresu ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy użytkownika o przetwarzaniu danych w ramach naszych stron internetowych (www.rotho.com, www.appmybox.com, www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch, www.rotho-renew.com, www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com), a także podczas korzystania z naszych sklepów internetowych (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch, www.rothoshop.nl).

1. Administrator danych

Przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych leży w gestii właściwego operatora strony internetowej, przedsiębiorstwa należącego do grupy Rotho. Właściwych przedstawicieli i dane kontaktowe znaleźć można zawsze w nocie prawnej umieszczonej na stronie internetowej.

2. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych w Rotho Group skontaktować się można w następujący sposób:

Robert Thoma GmbH
z.Hd. die Datenschutzbeauftragte
Hauptstr. 84
79733 Görwihl, Niemcy

E-mail: datenschutz@rotho.com
Tel.: ++49 351 2820 51 75

3.     Przetwarzanie danych

3.1 Sprawy ogólne, usunięcie

Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują użytkownika jako osobę, takie jak imię i nazwisko, adres, adresy e-mail i identyfikatory online.

Dane osobowe naszych użytkowników wykorzystywane są w następujący sposób:

 1. świadczenie przez nas usług,
 2. zapewnianie wsparcia technicznego.

Ujawniamy dane osobowe stronom trzecim tylko za zgodą użytkownika dla celów rozliczeń (przeprowadzanie transakcji bankowych), dostawy towarów (dostawa za pośrednictwem usługodawcy pocztowego) lub kiedy jest to niezbędne, byśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika.

Dane osobowe są usuwane, jak tylko cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty, a usunięciu nie stoją na przeszkodzie obowiązki w zakresie przechowywania.

3.2 Korzystanie z naszej strony internetowej dla celów informacyjnych

W przypadku wyłącznie  informacyjnego korzystania z witryny, tj. jeśli użytkownik nie loguje się, nie rejestruje, ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób w  celu korzystania ze strony, nie gromadzimy żadnych danych  osobowych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę użytkownika, aby  umożliwić mu odwiedzenie strony internetowej. Należą do nich:

 • Adres IP
 • Data i godzina żądania
 • Różnica czasowa do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/Kod statusu HTTP
 • Każdorazowo wysłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Wyszukiwarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania wyszukiwarki

Przechowujemy te dane w formie plików dziennika przez ograniczony czas w celu analizy i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Ze względu na naturę internetu dane te są nieuchronnie przetwarzane na różnych serwerach do czasu, gdy żądanie użytkownika dotrze do naszego serwera sieciowego; w związku z tym pobieranie i wykorzystywanie danych jest również możliwe w  „krajach trzecich” (na przykład w USA). Nasze przedsiębiorstwo nie ma wpływu na ten proces. Poza wskazanymi okolicznościami technicznymi dostawca niniejszej witryny internetowej nie przekazuje żadnych  danych osobowych do państw nieobjętych obowiązywaniem unijnego rozporządzenia  o ochronie danych lub bez odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

Poza czysto informacyjnym korzystaniem z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których użytkownik może skorzystać w przypadku zainteresowania. W tym celu użytkownik zwykle musi podać inne dane osobowe, których użyjemy do świadczenia danej usługi. Jeżeli możliwe jest podawanie dodatkowych dobrowolnych informacji, są one odpowiednio oznaczone.

3.3 Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza na stronie  internetowej lub wiadomości e-mail, zapisujemy jego adres e-mail,  imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i wszelkie inne podane przez niego informacje, aby odpowiedzieć na jego pytania. Odpowiedzi na zapytania przekazuje się poprzez niezaszyfrowaną wiadomość e-mail. Gromadzone w związku z powyższym dane usuwamy 6 miesięcy po podjęciu kontaktu, o ile nie ma konieczności dłuższego przechowywania. Jeśli obowiązują prawne okresy przechowywania, dane są blokowane.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. 1 a (zgoda) i b (wykonanie umowy) RODO. Przetwarzanie, w szczególności komunikacja za pomocą niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, jest zgodne z prawem, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie. Swoją zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

3.4 Newsletter

Jeśli użytkownik pragnie otrzymywać newsletter oferowany na stronie, winien jest przekazać nam swój adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam potwierdzić, że użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadza się on na otrzymywanie newslettera. Danych tych używamy wyłącznie do wysyłki wymaganych informacji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do celów wysyłania newslettera może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w newsletterze.

3.5 Korzystanie z naszego sklepu internetowego, założenie konta klienta

Podczas zakupów dokonywanych w naszych sklepach internetowych gromadzimy dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji zamówienia. Dotyczy to następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, ulica, kod, miasto, numer telefonu, dane płatnicze. Ponadto dane związane z zamówieniem: artykuł, data, numer zamówienia, sposób płatności oraz numer faktury. Gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkownika w celu realizacji umowy. W powyższym zakresie współpracujemy z dostawcami usług płatniczych i przedsiębiorstwami dostawczymi. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 litera b RODO. Informacje obowiązkowe niezbędne do realizacji umów są osobno oznaczone, inne dane są dobrowolne. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art.  6 ust. 1 litera lub b RODO.

Usuwamy dane o zamówieniu, gdy tylko nie przestajemy być prawnie zobowiązani do ich przechowywania, tj. zasadniczo 10 lat po złożeniu zamówienia. Już po upływie okresu gwarancyjnego ograniczamy przetwarzanie, tj. dane użytkownika są przechowywane wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do danych osobowych użytkownika, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii SSL.

Jeśli użytkownik pragnie zamówić coś w naszym sklepie internetowym, ma wybór, czy poda dane wymagane do złożenia zamówienia jednorazowo, czy też utworzy konto klienta, w którym będą przechowywane dane użytkownika na potrzeby późniejszych zakupów.
W przypadku utworzenia konta poprzez „Moje konto” informacje, które użytkownik poda, zostaną zapisane z możliwością zmiany tego stanu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto w obszarze klienta.

4. Przekazywanie danych w ramach Rotho Group, przekazywanie danych za granicę

Przekazywanie danych osobowych w ramach przedsiębiorstw z grupy Rotho ma miejsce dla wewnętrznych celów administracyjnych centralnej obsługi klienta i przetwarzania zamówień. Odbiorcami danych osobowych w celu ich przetwarzania są przedsiębiorstwa Rotho Group, w szczególności Rotho Kunstoff AG w Würenlingen (Szwajcaria) lub nasze zakłady produkcyjne w Polsce. Rotho Group zobowiązuje przedsiębiorstwa poprzez wewnętrzne wytyczne do wdrażania technicznych środków organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.  

5. Pliki cookie    

Niniejsze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie służą sprawieniu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Stosujemy pliki cookie w celu identyfikacji kolejnych wizyt, jeśli użytkownik dysponuje u nas kontem. W przeciwnym razie użytkownik musi się u nas ponownie logować. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:

 • Tymczasowe pliki cookie (zastosowanie czasowe)
 • Trwałe pliki cookie (zastosowanie z ograniczeniem czasowym)
 • Pliki cookie stron trzecich (od dostawców zewnętrznych)

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera po powrotnych odwiedzinach witryny. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Użytkownik może usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że może nie być wówczas możliwe korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.
Informacje te są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych, które mogą być nam później przekazywane. W szczególności dane plików cookie nie są łączone z innymi danymi użytkownika.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o umieszczaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w określonych przypadkach lub w ogóle je wykluczyć i włączyć automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

6. Serwisy analityczne

6.1

Na naszych  stronach internetowych mamy zintegrowane narzędzia analityczne służące celom marketingowym i optymalizacji naszej oferty. W tym celu przekazuje się dane wymienione w pkt. 3.2. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.2 Google Analytics

Nasze witryny korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Ireland Limited (numer ewidencyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics  wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na komputerze  użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron  internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszych stron internetowych są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na naszych stronach internetowych stosujemy anonimizację IP. Dzięki niej dokonywane jest wcześniejsze skrócenie adresu IP przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP wysyłany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny związanych z korzystaniem z witryny i internetu.

Adres IP przekazany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostaje scalony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując i pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając następujący link. Umieszczony zostanie plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na niniejszej stronie: Deactivate Google Analytics

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korzystanie z Google Analytics jest zgodne z warunkami, które niemieckie organy ochrony danych uzgodniły z Google. Informacje dostawców zewnętrznych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 i polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy. Firma Google podlega postanowieniom Privacy Shield UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.3. Econda

W naszych sklepach internetowych używamy Econda, narzędzie analityczne Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe. W celu zaprojektowania zorientowanego na potrzeby, jak również optymalizacji niniejszej witryny, gromadzi się i przechowuje dane zanonimizowane za pomocą rozwiązań i technologii firmy econda GmbH, a także tworzy profile użytkowania z zastosowaniem pseudonimów. W tym celu mogą być użyte pliki cookie, które umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Profile użytkowania nie są jednak łączone z danymi dotyczącymi właściciela pseudonimu bez wyraźnej zgody odwiedzającego. W szczególności  sprawia się, że adresy IP stają się nierozpoznawalna bezpośrednio po wpłynięciu, dzięki czemu przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie jest możliwe. Analiza zachowania użytkowników dokonywana jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników, aby móc optymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

7. Reklama online (Google Adwords)

7.1

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
7.2

Korzystamy z oferty Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Pragniemy przy tym, by wyświetlane były reklamy interesujące dla użytkownika, by móc stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjną stronę internetową  i aby uzyskać godziwą kalkulację kosztów reklamy.

Wspomniane materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu korzystamy z plików cookie serwera reklamowego, poprzez które mierzyć można określone wskaźniki sukcesu, takie jak oglądalność reklam lub liczba kliknięć użytkowników. Jeśli użytkownik wejdzie na naszą witrynę internetową poprzez reklamę Google, Google Adwords zapisze plik cookie na jego komputerze. Pliki ten tracą zazwyczaj ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do osobistej identyfikacji użytkownika. W odniesieniu do tego pliku cookie zwykle zapisuje się jako wartości analityczne niepowtarzalny identyfikator pliku cookie, liczbę wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce być więcej zachęcany do oglądania reklam).

Wskazane pliki cookie pozwalają Google rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik  odwiedza określone strony witryny internetowej klienta Adwords, a plik cookie  przechowywany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient będą mogli stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na wspomniane strony. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wskazanych środkach reklamowych. Google udostępnia nam tylko analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy  żadnych innych danych z wykorzystania środków reklamowych, w  szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych  informacji.

Dzięki stosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy kontroli nad zasięgiem i dalszym wykorzystaniem danych, które są pobierane w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google i informujemy o tym zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Dzięki zastosowaniu AdWords Google otrzymuje informację, iż użytkownik odwiedził odpowiednią część naszej witryny internetowej lub kliknął naszą reklamę. Jeśli użytkownik zarejestrowany jest w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie jest zalogowany, istnieje szansa, że dostawca pozna i zapisze jego adres IP.

Użytkownik może uniemożliwić udział w procesie śledzenia na kilka sposobów: a) poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, w szczególności zablokowanie plików cookie stron trzecich uniemożliwi otrzymywanie reklam innych dostawców; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „ www.googleadservices.com”, https://www.google.com/settings/ads, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach pochodzące od dostawców, którzy są uczestnikami kampanii samoregulacyjnej „About ads”, za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednak uwagę, że może nie być wówczas możliwe korzystanie z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Dalsze informacje w zakresie ochrony danych znaleźć można tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/pl.html. Można również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firma Google podlega zasadom Privacy Shield UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Używanie wtyczek mediów społecznościowych na stronie madeibox.com

Aktualnie używamy następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Pinterest. Stosujemy przy tym rozwiązanie tzw. podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawcy wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu umieszczonym we właściwym polu, po pierwszej literze nazwy lub logo. Dajemy użytkownikowi możliwość bezpośredniego komunikowania się z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie zaznaczone pole, a następnie je zarchiwizuje, dostawca wtyczek otrzyma informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę internetową naszej usługi online. Dodatkowo przekazuje się dane wymienione w pkt. 3.2 niniejszego oświadczenia. W przypadku Facebooka i Xing, zgodnie z informacjami podanymi przez właściwych dostawców w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu. Poprzez aktywowanie wtyczki dane osobowe użytkownika są przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczek i tam przechowywane (u amerykańskich dostawców). Ponieważ dostawca wtyczek gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem wyszarzonego pola.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celu ani okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji w zakresie usuwania danych zgromadzonych przez dostawcę wtyczek.

Dostawca wtyczek zapisuje dane użytkownika jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowywania swojej witryny zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam odpowiadających na zapotrzebowanie oraz by informować innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu profili użytkownika, przy czym w celu jego wykonania należy zwrócić się do właściwego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy użytkownikom możliwość wchodzenia w interakcje z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. Podstawą prawną stosowania wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik dysponuje kontem u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczek, jego dane zebrane przez nas zostaną przypisane bezpośrednio do konta, którym dysponuje u dostawcy wtyczek. Jeśli użytkownik naciśnie aktywowany przycisk i na przykład ustanowi link do strony, dostawca wtyczek przechowa także te informacje na koncie użytkownika i udostępni je publicznie kontaktom użytkownika. Zalecamy wylogowywać się regularnie po wejściu do sieci społecznościowej, ale przede wszystkim przed aktywacją przycisku, ponieważ uniemożliwi to przypisanie użytkownika do profilu założonego u dostawcy wtyczek.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawców wtyczek znajdują się w poniżej przywołanych oświadczeniach o ochronie danych osobowych tychże dostawców. Znajdują się tam również szczegółowe informacje o odnośnych prawach i możliwościach ustawień dotyczących ochrony prywatności użytkowników.

Adresy odpowiednich dostawców wtyczek oraz URL z informacjami o ochronie danych:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; pozostałe informacje w zakresie pobierania danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl. Google podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.
e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
f) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

9. Integracja usług stron trzecich (LinkedIn, YouTube)

Integracja poniżej opisanych usług stron trzecich ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.1 Integracja LinkedIn

Obecnie udostępniamy połączenie z LinkedIn na niektórych naszych stronach za pośrednictwem tzw. social bookmark. W celu zapewnienia użytkownikowi pełnej kontroli danych, LinkedIn jest dołączany tylko jako link. Po kliknięciu zintegrowanej grafiki użytkownik zostaje przekierowany na stronę LinkedIn i dopiero wtedy dane użytkownika zostają przesłane do LinkedIn.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przekaże użytkownikowi LinkedIn. Dane firmy oraz jej polityką prywatności:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9.2 Integracja filmów YouToube

W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z YouTube, które są zapisane na stronie http://www.YouTube.com i które można odtworzyć bezpośrednio z naszej strony.

W przypadku odwiedzin na naszej stronie YouTube uzyskuje informacje na temat tego, że wyświetlili Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Dodatkowo przekazuje się dane wymienione w § 3 tego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie mają Państwo konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przypisywane do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych z profilu YouTube, należy się uprzednio wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dopasowywania swoich witryn. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz by informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu profilów użytkownika, przy czym w celu jego wykonania należy zwrócić się do YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Znajdują się tam również szczegółowe informacje o odnośnych prawach i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9.3 Integracja Instagrama

Na niektórych naszych stronach internetowych umieściliśmy link do Instagrama. Dostawca: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA Po kliknięciu grafiki użytkownik zostaje przekierowany na stronę Instagrama i dopiero wtedy dane użytkownika zostają przesłane do Instagrama.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych użytkownik uzyska na stronie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

9.4. Integracja Facebooka

Na niektórych naszych stronach internetowych zamieściliśmy link do Facebooka. Dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Po kliknięciu grafiki użytkownik zostaje przekierowany na stronę Facebooka i dopiero wtedy dane użytkownika zostają przesłane do Facebooka. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych użytkownik uzyska na stronie: https://en-gb.facebook.com/policy.php.

9.5 Odnośniki do Google Maps

Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i zapewnić komfortowe korzystanie z funkcji map. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku odwiedzin na naszej stronie Google uzyskuje informacje na temat tego, że wyświetlili Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Dodatkowo przekazuje się dane wymienione w pkt. 3.2 tego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy nie mają Państwo konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przypisywane do konta Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo przypisania danych z profilu Google, należy się uprzednio wylogować. Google zapisuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dopasowywania swoich witryn. Taka analiza odbywa się w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz by informować innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu profilów użytkownika, przy czym w celu jego wykonania należy zwrócić się do Google.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez oferenta wtyczki znajdują się w oświadczeniu oferenta o ochronie danych osobowych. Znajdują się tam również szczegółowe informacje o odnośnych prawach i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega zasadom Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10.  Fanpage na Facebooku, Xing, LinkedIn, Instagramie, Youtube, Twitterze

Rotho prowadzi fanpage na Facebooku, Xing, LinkedIn, Instagramie, Youtube i Twitterze. Działanie tych stron opiera się na naszych uzasadnionych interesach w zakresie terminowego dostarczenia informacji i zapewnienia możliwości interakcji naszym użytkownikom i odwiedzającym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przy każdym wejściu użytkownika na wskazane strony należące do Rotho, gdy jest on zalogowany w sieciach społecznościowych, generowane są różne dane, takie jak ilość przesyłanych danych, używany adres IP lub czas dostępu. Odpowiedni operatorzy sieci wykorzystują pliki cookie do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji. Chodzi o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na różnych urządzeniach końcowych użytkownika. Jeśli użytkownik ma odpowiedni profil w sieci i jest w nim zalogowany, wówczas zapisanie i analiza mają miejsce również na innych urządzeniach.

Dostęp techniczny do danych, które powstają w ramach dostępu do strony fanpage, a także dalsze korzystanie z nich, leży w zasadzie w gestii operatora sieci społecznościowej. Firma Rotho nie ma dostępu do zebranych danych użytkowania ani nie może ustalić, w jaki sposób dane te są wykorzystywane przez operatora sieci.

Ponadto zwracamy uwagę, że przetwarzanie danych może odbywać się za pośrednictwem sieci społecznościowych poza UE lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi zebranymi za pośrednictwem sieci społecznościowych, należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci społecznościowej.

Właściwe oświadczenia o ochronie danych znaleźć można na następujących stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Twitter: https://twitter.com/pl/privacy

11. Korzystanie z aplikacji

Za pośrednictwem naszych stron można pobrać naszą aplikację  „APPMyBox”. Dzięki aplikacji appmybox użytkownik uporządkuje i zarchiwizuje pudełka i przedmioty na smartfonie lub tablecie za sprawą indywidualnego kodu QR, którym opatrzone są wszystkie pudełka do przechowywania firmy Rotho.

W celu zarejestrowania się w aplikacji, należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz inne informacje handlowe. Informacje te są wymagane do wypełnienia umowy i są przechowywane na naszych serwerach tak długo, jak jest to konieczne do wykonania usługi. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas korzystania z aplikacji nasze serwery tymczasowo rejestrują adres IP urządzenia i inne funkcje techniczne, takie jak żądane treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Rotho nie wykorzystuje danych w pozostałym zakresie. W ramach niniejszej aplikacji użytkownik ma możliwość korzystania z różnych funkcji, które są udostępniane przez stronę trzecią (np. Apple lub Google). Strona trzecia jest wówczas odpowiednio odpowiedzialna za przetwarzanie danych. W celu uzyskania szczegółowych informacje na temat funkcji i sposobu włączania lub wyłączania ich użytkowania, należy skontaktować się z odpowiednim producentem systemu operacyjnego.

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji na danym urządzeniu, aplikacja musi mieć dostęp do różnych funkcji i danych urządzenia użytkownika. Wymagane jest tu udzielenie pewnych uprawnień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Kategorie uprawnień są programowane w różny sposób przez różnych producentów. Na przykład w Androidzie indywidualne uprawnienia są pogrupowane w kategorie uprawnień, a użytkownik może zgodzić się tylko na całą kategorię uprawnień.

Można odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku sprzeciwu korzystanie z wszystkich wszystkich funkcji naszej aplikacji może nie być możliwe.

12. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo

a)    zażądać  informacji na temat kategorii przetwarzanych danych, celów  przetwarzania, odbiorców danych, planowanego czasu przechowywania (art. 15 RODO);
b)    zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c)    w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO);
d)    sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które ma nastąpić na podstawie uzasadnionego interesu, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika (art. 21 ust. 1 RODO);
e)    w określonych przypadkach w ramach art. 17 RODO zażądać usunięcia danych – w szczególności, gdy dane w odniesieniu do zamierzonego celu nie są już wymagane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub użytkownik wycofał swoją zgodę zgodnie z punktem (c) powyżej lub zgłosił sprzeciw zgodnie z punktem (d) powyżej;  
f)    zażądać ograniczenia danych pod pewnymi warunkami, o ile usunięcie nie jest możliwe lub obowiązek usunięcia jest dyskusyjny (art. 18 RODO);
g)    do przenoszenia danych, tj. użytkownik może uzyskać przekazane nam dane w formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego, takim jak CSV, i przesłać je innym podmiotom (art. 20 RODO);

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z danych, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie żądania o informacje, usunięcie i korektę danych, zapytania, prośby o  przeniesienie danych, sprzeciw wobec przetwarzania danych itp. należy kierować na adres e-mail datenschutz@rotho.com.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych lub że jego prawa związane z ochroną danych zostały w jakikolwiek sposób naruszone, może również skontaktować się z właściwym organem nadzorującym ochronę danych, na przykład z inspektorem ochrony danych w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).

13. Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas ich przekazywania, a także w zakresie pozyskiwania wiedzy na ich temat przez osoby trzecie. Są one dostosowane do aktualnego stanu wiedzy technicznej, potrzeb związanych z ochroną danych osobowych oraz zagrożeń dla praw i wolności użytkownika.

12. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmienionej sytuacji prawnej lub w przypadku zmian w naszych ofertach.

Stan: sierpień 2018

inyt